Ansvarlig og lokal samfunns- og næringsutvikling - Et NAF og Eika samarbeid

NAF Lokalkjent er en ny digital reisetjeneste som skal øke reiseopplevelsen langs norske veier med fokus på de virkelig lokale og autentiske perlene. Nå utvides satsingen til hele Norge og et nytt spennende partnerskap skal sikre en solid lokal forankring.

Satsingens testprosjekt langs Nasjonal Turistveg Rondane i 2018 oppsummeres som en stor suksess. Nå lanseres tjenesten for hele Norge og vi er veldig stolte av å ha fått med oss Eika på laget. Første tur går til Buskerud, sier Martin Blikstad, produkteier for NAF Lokalkjent.

Lokal forankring er nøkkelen til suksess

Vi tror at en sterk lokal forankring blir en viktig suksessfaktor for NAF Lokalkjent i den videre satsningen, og hvem kan vel mer om norske lokalsamfunn enn nettopp lokalbankene? Vår nye partner Eika Alliansen har nærmere 200 års stolt historie som drivkraft for lokal vekst og samfunnsutvikling, og organiserer i dag 66 lokalbanker med over 200 kontorer over hele landet.


På lik linje med NAF, nyter Eika og lokalbankene svært høy kundetilfredshet og tillit i det norske lokalmarkedet. I fellesskap gir dette oss dermed et solid og troverdig ankerfeste for den nye satsingen lokalt.


NAF har over 90 års erfaring med å guide opplevelseslystne reisende rundt på norske veier med Veiboka. Eika Alliansen har på sin side en unik tilknytning til lokalsamfunnet og et genuint engasjement for nyskapning som bidrar til lokal vekst og utvikling. Samarbeidet gir oss nye muligheter til å komme enda tettere på alle de som tilbyr de unike, lokale opplevelsene vi ønsker å synliggjøre med NAF Lokalkjent, og utvikle lokalt næringsliv i samspill med disse.


– Det er avgjørende at vi har med gode partnere på laget. Derfor er vi veldig glad for at Skue Sparebank, som er en del av den store Eika alliansen med lokalbanker over hele landet, vil være med. Dette er starten på et nytt og svært spennende samarbeid som kan løfte det lokale reiselivet i hele landet, sier Andreas Brodtkorb, direktør for innovasjon og utvikling i NAF.

Første sommeren blir med Skue Sparebank

I sommer går altså turen til Buskerud og den første lokalbanken som tester samarbeidet er Skue Sparebank. Sammen gir vi eksklusivt innhold og synlighet til et utvalg tilbydere i Buskerud med ekstra fokus langs de populære veistrekningene Hallingdal, Numedal, Sigdal og Eggedal.


De heldige utvalgte får produsert og levert gratis foto, video og tekst om sin lokale perle, som synliggjøres for NAF sine 500 000 medlemmer på NAF Lokalkjent.


– Sammen gjør vi det nå mulig for reiselivsnæringen i Buskerud å nå nye markeder ved å bruke en ny og innovativ reisetjeneste fra NAF til å nå ut til reisende på jakt etter unike opplevelser. Dette er spennende og vi ser et stort potensial. Vi vil selvsagt delta aktivt for å løfte frem Buskeruds reiselivsperler og håper vi får mange lokale næringsdrivende med oss, sier administrerende banksjef Hans Kristian Glesne i Skue Sparebank.


Driver du en lokal perle i Buskerud kan du få gratis, eksklusiv profilering på NAF Lokalkjent. Søk, da vel!

En visjon om nyskapning og vekst

I tillegg til å gjøre regionen attraktiv for reisende, ønsker vi at samarbeidet skal bidra til økt verdiskaping i lokalsamfunnet. Ved å kombinere kompetansen vår med Eika og lokalbankenes kunnskap og erfaring vil vi støtte opp under vekst og økt verdi for de som driver de lokale stedene.


Samtidig håper vi å dyrke frem enda flere kunnskapsrike, lokale verter som vil dele sine unike perler med opplevelseslystne reisende. Målet er at samarbeidet bidrar både til bedre reiseopplevelser langs norske veier, og skaper sterkere og mer bærekraftig lokalsamfunn med solide reiselivsbedrifter.


Lokalbankene i Eika fyller typisk en svært sentral rolle i sine respektive lokalsamfunn og fremstår ofte som et kompetansesenter for lokal vekst og verdiskaping - slik skal det også være i fremtiden. Lokalbankene vil aktivt bidra til lokal næringsutvikling, lokale arbeidsplasser og et generelt løft av lokalsamfunnenes opplevde attraktivitet. For oss er derfor NAF Lokalkjent et spennende og svært verdifullt uttak av nettopp denne strategien, sier Ole Rølvaag, direktør for strategi og innovasjon i Eika Gruppen.


Blir sommerens pilot med Skue Sparebank en suksess er intensjonen å utvide samarbeidet til å omfatte flere lokale alliansebanker og skalere løsningen for å dekke interessante reiseruter på kryss og tvers i hele landet.


NAF og Eika - Sammen for lokal vekst og verdiskaping

Flere innlegg vi tror du vil like

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler