Museum

Eggedal Mølle

Se korn bli til mel i Norges siste vanndrevne mølle

Dugnadsånden som ble til mølle i 1912

Tidligere hadde det bare vært små vannkverner i Eggedal, så bøndene måtte langt utenfor bygda for å få malt kornet sitt. Bøndene dannet derfor et aksjeselskap for at Eggedal skulle å sin egne mølle. De 83 bøndene i selskapet klarte å skrape sammen en aksjekapital på kr 12.150,- og i 1912 ble endelig den første sekken med korn malt rett der i bygda. Eggedal Mølle er turbindrevet ved hjelp av vann og er i dag den eneste vanndrevne mølla igjen i Norge. Alt det opprinnelige maskineriet er bevart så du kan male korn på gamlemåten når du er på besøk.

Eggedal molle 3
 
Eggedal molle 27
 
Eggedal molle 20
 
Eggedal molle 11
 
Eggedal molle 33
 
Eggedal molle 10
 
Eggedal molle 7
 
01 / 07

På mølleområdet er det også utstilt 10 gamle hus, blant annet Kvernhuset fra 1700-tallet, Grimesaga som er en oppgangssag fra 1900-tallet og Bryggerhuset fra 1800-tallet. Du vil også se en bekkekvern fra 1700-tallet som er fortsatt er i drift og en godt utstyrt skolestue fra 1863. På Eggedal Mølle blir du kjent bygdelivet gjennom historien og det store teknologiske fremskrittet for bøndene i 1912.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler