Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter
Utsiktspunkt

Orkerødbatteriet

Moss

Orkerødbatteriet i Moss ble anlagt for å stoppe svenskene.

Orkerødbatteriet, også kalt Orkerød skanse, ble anlagt i 1902 sammen med to andre batterier. Orkerødbatteriet ligger på Jeløya i Moss og ble anlagt for å stoppe et eventuelt svensk angrep mot Oslo. Batteriet hadder standplasser for to kanoner oghadde en bemanning på 64 mann. 45 hester var i bruk ved batteriet. Etter Karlstadforliket i 1905 ble kanonene fjernet, men anlegget for øvrig bevart. Området batteriet ligger på ble overtatt av Moss kommune i 1963, men er ikke fredet. Det er turvei til batteriet fra Jeløy kapell.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler