Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter
Utsiktspunkt

Vardefortet

Kongsvinger

Vardefortet var viktig under unionsoppløsningen i 1905 – og er i dag et flott utsiktspunkt.

Fortene på Vardåsen og Gullbekkåsen fort på naboåsen ligger litt nordvest for Kongsvinger festning – og høyere, med en utsikt deretter.  De ble bygd i perioden 1901–1905. Fortene var den gang blant Europas mest moderne festningsanlegg. De ble ikke rasert etter Karlstadforliket i 1905, men i 1939 ble hovedskytset demontert. Fortene var i en kort kamp i april 1940, men ble forlatt og stående til forfall. I dag er deler av Vardefortet restaurert og et populært turmål.  Gullbekkåsen fort har i de senere årene hatt en radarstasjon og i 2003 ble Nye Kongsvinger fengsel bygget der forlegningene lå.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler