Per Roger Lauritzen
Bygdetun

Husmannsplassen Engerholm

Enebakk

Husmannsplassen Engerholm er en av tre plasser i landet som er fredet i sitt opprinnelige miljø.

Husmannsplassen var opprinnelig en plass under prestegården i Enebakk, og hovedbygningen på Engerholm er oppsatt av laftet tømmer og ble trolig bygget omkring 1750. Husmannsplassen ble fredet midlertidig av Akershus fylkeskommunen allerede i 1992 og to år senere ble den kjøpt av Enebakk kommune. Restaureringen startet i 1995 og ble ferdigstilt i 1997. I dag fremstår Engerholm som en av landets tre fredede husmannsplasser i sitt opprinnelige miljø - og er med dette et sjeldent minnesmerke over husmannstiden i Norge.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler