Stavkirke

Høre stavkyrkje

Vang

Høre stavkyrkje ble sterkt ombygd på 1800-tallet, men blant annet stavene i skipet er beholdt.

Høre stavkyrkje er bygd ca. 1179, datert ved en svært uvanlig runeinnskrift på staven inne i prekestolen: «Den sommeren da brødrene Elling og Audun hogg til denne kirken, da (falt) Erling i Nidaros». Erling Skakke falt i slaget på Kalvskinnet ved Nidaros i 1179. På portalen mot veggen i våpenhuset finnes et spesielt fint mellomaldersk smijernsbeslag med underplate av messing. Dette ligner beslagene i Hedalen, Reinli, Lomen og i kirker i Sogn, noe som understreker at disse kirkene hører sammen. Funn tyder på to tidligere kirker, og 1400 gjenstander og 360 middelaldermynter ble funnet her i 1979.

Høre stavkyrkje er tilgjengelig for omvisning i sommersesongen. Den nås ved avkjøring på FV293 fra E16 i Ryfoss, der Begna har et 30 meter høyt fall.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler