Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter

Solbergkrysset

Sarpsborg

Rundt Solbergkrysset ved E6 ligger fornminnene tett – med eget utsiktstårn.

I Solbergkrysset tar RV110 av fra E6. Dette er Oldtidsveien mellom Fredrikstad og Skjeberg. Fra Skjeberg går Oldstidsveien som FV118 mot sør og som FV599 mot øst, forbi hhv. Jellhaugen og Rokke kirke. Ved Solbergkrysset står Solbergtårnet, en spesiell rasteplass med et 30 meter høyt utsiktstårn som gir flott utsikt utover de mange fortidsminnene i slettelandskapet. I en hage står små informasjonshus, og i tårnet finnes en lokalhistorisk presentasjon fra istid til nåtid.

De nærliggende Solbergfeltene er helleristningsfelt med figurer fra bronsealderen, blant annet firehjulte vogner, skip med mannskap, solbilder, skålgroper og menneskefigurer. Spesiell er Solfangeren med solhjul og sverd. Felt med dypere figurer ligger ca. 80 meter fra veien og på fjellet ovenfor. De ca. 3000 år gamle feltene er tilrettelagt for funksjonshemmede. Navnet Solberg kommer antagelig fra soldyrkelsen ved feltene. Oldtidsveien fortsetter egentlig mot sør til Jellhaugen, og mot øst forbi kirken til Rokkeveien mot Halden. Her på raet jordbrukskultur i sør og veidemannskultur i nord.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler