Naturopplevelse

Seljestadjuvet

Odda

Gamleveien gjennom Seljestadjuvet er vel verdt en avstikker fra E134.

Langs E134 går gamleveien ned Seljestadjuvet. Denne veien er et stykke norsk veihistorie. Den ble bygd i perioden 1850–1896 og ble anlagt i seks svinger med største stigning 1:12. Bredden på veien var fra 3,5 til 5 meter, og den var forsynt med rekkverk og stabbestein. I juvet ses også den gamle kløvveien. I Gorsvingene står en minnestein over postfører G. Turtvedt som i januar 1903 grov seg ut med posthornet etter å ha vært begravet 56 timer under et snøskred. NB! Gamleveien gjennom Seljestadjuvet er sommervei og bare for personbiler.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler