Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter
Fossefall

Solbergfossen kraftverk

Spydeberg

Solbergfoss kraftverk – et mesterverk fra 1924.

Etter forberedende arbeid i 1913, kom arbeidet med å bygge kraftstasjonen i gang for alvor i 1916. Prosjektet var gigantisk og over 800 mann var i sving samtidig. Solbergfoss I stod ferdig i 1924, og selv i dag fremstår anlegget som fremragende ingeniørkunst. Etterspørselen etter kraft økte imidlertid stadig, og i 1979 satte man derfor i gang å planlegge en ny kraftstasjon, denne stod ferdig våren 1985, men landets største turbin på 170 tonn. Kun en liten bygning på kanten av en gressvoll er det synlige resultatet. Alt annet foregår under jorden på Askimsiden.  Anlegget står i dag som et symbol på både spennvidde og samvirke mellom gammel og ny vannkraftteknologi. Uteområdene er lagt til rette for turister. 

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler