Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Helleristningene på Evenhus

Frosta

Evenhus helleristningsfelt har seks felt med helleristninger og flere gravhauger, de eldste fra 2. århundre. 

Helleristningene ved Evenhus ble oppdaget i 1818, og de er hogd i berget 23 meter over dagens havoverflate. Ristningene på Evenhus består av 6 atskilte lokaliteter med til sammen 8 felt og bortimot 100 figurer. De aller fleste figurene finnes på hovedfeltet, som domineres av båtfigurer.  Rett ved helleristningene er det flere skålgroper som også vitner om menneskelig aktivitet.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler