Per Roger Lauritzen
Vassdrag

Funnefoss

Nes I Akershus

Ved Funnefoss i Glomma er det veibru over den 230 meter lange demningen for kraftverket.

Vannkraften i 10,5 meter høye Funnefoss har vært utnyttet i flere hundre år. Det har vært både mølle, sagbruk og treforedlingsfabrikk her. Sistnevnte var den første store industriarbeidsplassen i Nes da den ble etablert i 1875. Etter to år brant fabrikken og ble gjenoppbygget som tremassefabrikk. I 1966 ble Funnefoss Tresliperi nedlagt.I dag tar Funnefoss Industriarbeidermuseum vare på litt av industritradisjonen. Det sommeråpne museet ligger i et naturskjønt område ved Glomma og omfatter tre hus med boligmiljø fra perioden 1910–1950. Like ved ligger et friområde med populær badestrand, Daskerudstranda.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler