Per Roger Lauritzen
Stavkirke

Eidsborg stavkyrkje

Tokke

Eidsborg stavkyrkje fra ca. 1250 er viet til de reisendes skytshelgen, Nicolaus av Bari.

Fram til 1837 ble en helgenfigur av den hellige Nikolai båret i prosesjon ut av kirken ved Jonsok. Den lille kirken, slik den står i dag, har et kor fra 1826, og over korskillet henger et krusifiks fra middelalderen. Malte figurer og ornamenter er fra 1604 og 1649, altertavlen fra 1667. På planker fra den gamle stavkirken i Lårdal er det malte helgenfigurer. Eidsborg stavkyrkje er sommeråpen, med felles omvisning og åpningstid som VTM-Eidsborg like ved. I denne avdelingen av Vest-Telemark Museum står blant annet et middelalderloft, et bur og en rosemalt stue fra 1799. Museet har også rike samlinger, det meste samlet av Eivind og Hæge Tveiten.

I gamle dager ble Steintinget holdt i kirkestuen vis-à-vis inngangen til Eidsborg stavkyrkje. Dette var et årlig møte hvor grunneierne til brynesteinsbruddene i området avgjorde hvor mye stein som skulle brytes ut av fjellet hvert år. Brynesteinsbruddene her har vært drevet siden oldtiden, og er nå nedlagt. Steinen ble kjørt over isen til «Skidan», Skien, og skipet til fremmede land. Krigsfartøyer lastet også inn brynestein i «Skidan», til kastevåpen. Eidsborgstein påstås å være funnet ved Fimreite i Sogn, hvor slaget sto mellom kong Sverre og Magnus Erlingsson i 1184. Ca. 400 m nord for stavkirken går det rødmerket sti til Ravnejuvet, med ca. 1 times gange hver vei. FV45 mellom Eidsborg og Dalen har blant annet en 5 km lang slyngvei, som opprinnelig ble bygd omkring 1880, men utbedret på 1970-tallet. Den flotteste utsikten får du 200–300 meter ovenfor øverste sving.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler