Per Roger Lauritzen
Stavkirke

Lomen stavkyrkje

Vestre Slidre

Lomen stavkyrkje fra 1250 har flere detaljer fra middelalderen og er åpen sommerstid.

Den fredete stavkirken ligger høyt på Lomen, litt øst for dagens Lomen kyrkje fra 1914. Stavkirken ble ombygd og utvidet på 1700-tallet, og det meste av interiøret er fra denne perioden. Men de fire hjørnestolpene er bevart, sammen med stavene i midtrommet. Disse har kapitél (søylehode) midt på og ansiktsmasker øverst, og Andreaskors og halvbuer binder stavene sammen. På alteret står en gipskopi av et madonnahode fra 1200-tallet, som trolig har vært del av en hel figur. Originalen finnes på Valdres folkemuseum, Fagernes.

Stavkirken på Lomen eies av det lokale soknerådet, som sørger for å holde den åpen sommerstid. På gården Hauge sør for kirken bodde Valdres-dikteren Knut Hauge.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler