Per Roger Lauritzen
Skulptur

Austrått gård

Ørland

Austrått er en av Norges eldste herregårder og er blant landets fremste kulturminner fra middelalder til tidlig nytid.

Her bodde lendemannen Finn Arnesson på 1000-tallet, den berømte fru Inger til Austrått på 1500-tallet og kansler Ove Bjelke (1611-1674). På fru Ingers tid ble hovedbygningen reist, mens Ove Bjelke bl.a. stod bak inngangsportalen fra 1656 med slektens våpenskjold, borggården med svalganger og karayatider, loggiaen og riddersalens praktkamin. Store malerier med Ove og hans brødre er blant det rike inventaret. Kapellet fra omkring 1200 har en betydelig samling skulpturer fra middelalderen i tillegg til Bjelkes innredning fra 1600-tallet. I gravkapellet fra 1667 kan man se Ove Bjelkes og hans hustruers kister. Austråttlunden er et nydelig, fredet skogsområde med særpreget kulturlandskap. Friluftsområdet har flotte stier  og rasteplasser. Det arrangeres årlige bygdedager. Austrått har gårdsbutikk med husflid og grønnsaker, juli-desember. 

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler