Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter

Basmo fort

Marker

Basmo fort ligger ved den gamle veiforbindelsen mellom Töcksfors og Høland, og var aldri i kamp.

Basmo fort ble anlagt 1683, og hadde i 1691 14 kanoner og en fredsgarnison på ca. 30 mann. Fortet ble utvidet 1700 og 1709, men nedlagt 1745. Den eneste gang festningen var i aksjon, var da det ble åpnet ild mot Karl XIIs soldater under retretten fra Oslo i 1716.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler