Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse
Utsiktspunkt

Rundebranden fuglefjell

Herøy I Møre Og Romsdal

Rundebranden er Norges sørligste og lettest tilgjengelige fuglefjell.

I fuglekoloniene og den 300 m stupbratte Rundebranden er det tidligere observert 240 forskjellige arter og 170 000 hekkende par, men i dag er bestandene på kraftig tilbakegang. De vanligste artene nå er havsule, lomvi og storjo.  Det er innført strenge fredningsbestemmelser: 15.3.–31.8. er det forbudt å gå inn i selve fuglekoloniene. Det er likevel lett å studere fuglene på avstand.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler