Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter

Frolands verk

Froland

Frolands verk er et gammelt jernverk i Froland.

Jernverket var på slutten av 1700-tallet et av landets største jernverk, med en omfattende produksjon av kanonkuler. Etter at jernverket la ned driften i 1867 ble det drevet sagbruk frem til 1993. I dag er lite tilbake av selve jernverket, men hovedbygningen, gårdstunet og kontorbygningen er på plass. De fleste bygningene eies i dag av Froland kommune, og hovedbygningen er restaurert i 2008.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler