Per Roger Lauritzen
Stavkirke

Lom stavkirke

Lom

Lom stavkirke er nevnt første gang i 1240, men bygget allerede i 1170.

Kirken er viet til jomfru Maria, Johannes døperen og Hellig Olav. Treskipet har mange søyler og er nær beslektet med kirkene i Sogn med dragehoder på gavlene. Bygget ble utvidet til korskirke på 1600-tallet og restaurert 1933. Den har prekestol og korbue fra 1700-tallet med akantusløv, krillskurd, og malerier fra samme tid. Lom stavkirke er antakelig eldste kirke i landet som fremdeles er i bruk som sognekirke. Kirken er åpen for besøkende kl 9 til 20 i tiden 15.6.til 15.8. På utsiden står det et monument over Olav Aukrust, 1883–1929, fjellbygdas store dikter, utført av Dyre Vaa. Der er også minnestein over dikteren Tor Jonsson, 1916–51.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler