Per Roger Lauritzen
Stavkirke

Øye stavkyrkje

Vang

Øye stavkyrkje er fra ca. 1125, men ble gjenreist og vigslet på nytt sted i 1965.

Kirken sto opprinnelig på jordet ut mot Vangsmjøsa, men den ble revet, trolig på grunn av råte. I 1930-årene måtte grunnmuren til nye Øye kirke (en liten langkirke fra 1747) repareres, og under kirkegulvet fant man den gamle kirken i 156 deler. Øye Stavkyrkje ble så gjenreist der den står i dag. Kirken har ikke benker i skipet, bare langs veggene, og den får derfor et svært mellomaldersk preg. I sommersesongen er det omvisning her.

Tvers overfor kirken, på gården Lunde på østsiden av Vangsmjøsa, finnes flere gravrøyser. På Skjøree like ovenfor er det funnet skålgroper, likeledes på Versteinen i Rødalen ovenfor kirken.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler