Per Roger Lauritzen
Bygninger & monumenter

Gamlebyen

Fredrikstad

Gamlebyen i Fredrikstad er Nordens best bevarte festningsby – og en idyll.

Gamlebyen er også en av Nord-Europas mest intakte festningsbyer som ble grunnlagt etter det «gammelnederlandske bastionsystem». Festningsområdet – med 16 kvartaler innenfor murene – er åpent hele døgnet, alle dager. Fredrikstad festning ble fredet i 2008 med bygninger og fortifikatoriske anlegg som er i Forsvarets eie – i alt 58 enkeltobjekter. Festningen ble påbegynt i 1663 og var i sin tid et av landets mest betydelige festningsverk. I 2002 trakk Forsvaret seg ut, og siden den gang har en rekke store og små virksomheter etablert seg i de militære bygningene.

I dag er Gamlebyen et levende bysamfunn med forretninger, boliger, serveringssteder og et blomstrende kulturliv: Fredrikstad Museum, Hvalfangermuseet, Militærhistorisk Museum, Kongelig Norsk Humormuseum, Gamlebyen Modelljernbanesenter, Månefestivalen, litteraturfestivalen «Ord i Grenseland», Nissenatthuset, samt gallerier, kunst- og håndverkstilbud. NRK Østfold holder til her. På Torvet står en statue av byens grunnlegger, kong Frederik II, laget av prof. Wilhelm Rasmussen. Det går båt over Glomma mellom Gamlebyen og sentrum.

Østre Fredrikstad kirke i Gamlebyen er en korskirke i mur fra 1779, restaurert i 1966. Kirken har en altertavle fra 1779 av J.S. Brøgger, glassmalerier av Per Vigeland og klokker fra så langt tilbake som ca. 1300 og 1515. Qulthus kulturhus har fokus på kunst og kultur for barn. Fredrikstad Museum har maritime utstillinger, museumshavn og fartøyvernslipp. Ute i Glomma står et rekonstruert møllehjul. Like sør for Gamlebyen ligger Kongsten fort, som er en del av Fredrikstad festnings utenverker. Fortet ble anlagt på det gamle retterstedet Galgeberg i 1685 av general Cicignon og har underjordiske rom og ganger. På sommerstid er området et populært utfartssted.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler