Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Nøstvetkulturen

Ås

En steinalderboplass har funn fra Nøstvetkulturen.

På gården Nøstvet ved Sjøskogen er det gjort funn av flintredskap og et par hundre steinøkser av en bestemt form, kalt nøstvetøkser. Steinalderboplasser med slike økser regnes å tilhøre Nøstvetkulturen, og det er gjort slike funn langs kysten fra Göteborg til Trøndelag. Boplassen på Sjøskogen lå på en øy for 6000–7000 år siden, da havet sto 50–60 m høyere enn i dag. Funnstedet er åpent for publikum. Avkj. fra E18 på FV156 mot Nesset. Vider rundkjøring sør for Vinterbrosenteret og nordover, delvi skiltet.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler