Per Roger Lauritzen
Kirke

Idd kirke

Halden

Karl XII skal ha gått til messe i Idd kirke før han dro mot Halden og falt i 1718.

Idd kirke er en steinkirke bygd i ca. 1100, med et kor som er både lengre og høyere enn hva som var vanlig på den tiden. Kirken er påbygd og restaurert, men litt inventar fra middelalderen er beholdt, blant annet en romansk døpefont i kleberstein og to krusifikser. Altertavlen og prekestolen er fra 1600-tallet. Ved kirken står en minnestein fra krigen her i 1716.

Nord for Idd kirke ligger Hov, øst for kirken Bø, begge med helleristninger fra bronsealderen. På morenen ved Ås nord for kirken ligger et gravfelt fra jernalderen.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler