Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Nes kirkeruiner

Nes I Akershus

Nes Kirkeruiner er rester etter en steinkirke fra ca. 1100 med dramatisk historie.

Kirkeruinene ligger på Nestangen der Vorma og Glomma møtes. De siste årene har det pågått et omfattende restaureringsarbeid, og ruinene er i dag et populært sted for bryllup, gudstjeneste, konserter og andre kulturaktiviteter. Det opprinnelige kirkebygget var fra 1100-tallet og ble senere påbygd flere ganger. Under krigen mot Sverige i 1567 ble kirken satt i brann. Den ble gjenreist, og i 1697 ble den utvidet til en korskirke. Denne kirken brant så ned i 1854 etter et lynnedslag, men på grunn av rasfare ble den ikke gjenoppbygd. En del av inventaret ble reddet og finnes nå i nye Nes kirke fra 1860.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler