Per Roger Lauritzen
Festning

Akershus festning og slott

Oslo

Akershus festning representerer sentral Norgeshistorie midt i Oslo.

Akershus er et av landets viktigste kulturminner med bygninger og anlegg fra middelalderen og frem til vår tid, og med en rik historie knyttet til konge og statsmakt. Den ble etablert i 1299 av Håkon V som kongeborg, ombygd til renessanseslott og bastionsfestning på 1600-tallet og fungerte som kjernen i bybefestningen for Christiania fra 1624 og fram til den ble nedlagt som operativ festning etter 1814. Festningen ligger sentralt i Oslo, på Akershusneset mellom Bjørvika og Pipervika. Festningsområdet er åpent hele døgnet, alle dager hele året. Festningen fungerer som regjeringens representasjonslokale. På festningen finner vi også Det Kongelige gravkapell og Slottskirken. Det er vaktskifte ved HM Kongens Garde kl. 13.30 hver dag. Se også Forsvarsmuseet, Hjemmefrontmuseet.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler