Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse
Utsiktspunkt

Kvitskriuprestan

Sel

Kvitskriuprestan - steinprester med hatt - er enestående i sitt slag i Norge.

For å komme til Kvitskriuprestan tar du av fra E6 i Sel på bomvei mot Mysuseter opp Uldalen. Etter ca. 3 km når du Kvitskiuprestan som er et  fredet (1977) naturminne bestående av eiendommelige jordpyramider (Nord-Europas største) av morenegrus dannet ved regnets erosjon. Pyramidene er opptil 7 m høye, de fleste hvite med mørke steiner som hatter, og likner en flokk lyse prester med sorte hatter. Fotsti fra veien. Lenger oppe i dalen ligger Ulafossen i Ula. Bilvei også fra Selsverket forbi Kampesetrene til grensen mot Rondane nasjonalpark. Ved denne veien ligger Reiret, det restaurerte hovedkvarter for hjemmestyrkene i Nord-Gudbrandsdal. Sti til Reiret tar av ca. 1 km fra Havnsetrene. Kontakt Otta Turistkontor for lån av nøkkel.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler