Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Prestegårdshagen på Laskestad

Steigen

Prestegårdshagen fra 1870-tallet har verdens nordligste viltvoksende hasselskog. 

Prestegårdshagen på Laskestad ble anlagt av Johan Carl Richard Wisløff i den tida han virket som sogneprest i Steigen (fra 1871) og prost i Nordre Salten Prosti (fra 1884) fram til sin død i 1893. Prestegårdshagen har bl.a. asal, blodbøk, eik og lønn. Stedet er åpent for publikum. Prestegårdshagen ligger like nedenfor prestegården på Laskestad. 

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler