Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Kaupang

Larvik

Det omfattende utgravingsprosjektet på Kaupang kan ha avdekket Norges første by.

Senere års arkeologiske utgravinger har gitt ny kunnskap om bydannelsene i Norden i vikingtiden. Kaupang kan være Norges første. Den daværende bystrukturen minner om vikingbyene Ribe i Danmark, Birka i Sverige og Hedby i Tyskland. Mange funn, først og fremst fra 800-tallet, forteller om en meget viktig handelsplass i vikingtiden for kjøpmenn fra Nord- og Østersjø-området, Norges port mot verden. Kaupang var trolig eneste handelssenter i sitt slag i Norge fra tidlig vikingtid, ca. 800–900. Sagaen beretter om møtet mellom Ottar fra Hålogaland og Alfred den store av England, der Ottar forteller kongen at han har besøkt Skiringssal, et handels- og kultsted ved den norske kyst. Senere forskning har vist at Tjølling i Vestfold i tidligere tider ble omtalt som Skiringssal. Etter systematisk åkervandring som frembrakte ca. 3000 funn, og bruk av magnetometer for å kartlegge hva som lå i jorden, begynte nye utgravninger våren 2000. Utgravningsarbeidet, som ble avsluttet i 2002, har bekreftet at det ligger en helårs markedsplass der, og det er funnet rester av en kongshall, en type hus som ikke er funnet i Norge tidligere. Det er også funnet spor etter handel og håndverk – smeder, vevere og glassperlemakere – og etter utenlandske handelsmenn. Funn av et hus med ildsted vil kunne bekrefte at Skiringssal-kaupangen var noe mer enn en sesongbetont handelsplass. Alle indikasjoner går i retning av en by med fast bosetting, ca. 400–600 mennesker over et område på ca. 11 mål, anlagt mellom 770 og 790 e.Kr. Byen eksisterte trolig i ca. 130 år, og et fellestrekk for vikingbyene i Norden er nettopp at de ble forlatt på slutten av 900-tallet (Ribe i Danmark, Birka i Sverige). Du kommer til Kaupang via avkjøring fra FV303. Følg skilt Bjønnes–Gloppe til blått stedsskilt Kaupang. Kjør ca. 200 m i retning Gloppe–Lamøya. I Hagejordet på Kaupang vises utstillingen «Hva Kaupang-jorden gjemte». Fra gravfeltet Bikjholberget har du god oversikt over by- og havneområdet. Ulike sommeraktiviteter. Historien fortelles i Larvik Museum.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler