Per Roger Lauritzen
Naturopplevelse

Kirkhelleren

Træna

Kirkhelleren er den største av i alt sju grotter utgravd av havet på øya Sanna.

Alle grottene har vært bebodd i oldtiden.  Den mektige Kirkehelleren var både bolig og gravplass, og beinsamlingen ved alteret inne i helleren tyder på kultvirksomhet. Kirkhelleren er den største av dem, 20 m bred, 45 m dyp og 30 m under taket. Her er utgravde avfallslag fra eldre og yngre steinalder og jernalder, samt graver fra jernalderen og svartedaudens tid, i alt 3,5 m kulturlag som spenner over 8000-9000 års bosetning. Flere funn av redskaper, bl.a. kommunevåpenets fiskekrok. I dag benyttes grotta blant annet som konsertsal under Trænafestivalen. Nedenfor hulen og lenger vest ligger mange hustufter fra steinalderen. 

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler