Levende, liten og vakker i nærmere 550 år

En kirke preget av bygdefolket gjennom tidene

Rollag Stavkirke er tenkt bygget rundt 1150 og er kanskje et av flotteste eksemplene vi har på en norsk bygdekirke. Hver generasjon har lagt igjen sine spor. Kirken har blitt utvidet, bygget om, trukket fra og malt om etter behov og i dag er det stort sett bare de fire hjørnestavene som står igjen fra det opprinnelige kirkebygget.

Rollag stavkirke 22
Rollag stavkirke 20
Rollag stavkirke 18
Rollag stavkirke 13

Lafteveggene i koret har påmalte søyler og buer i gilde farger, og altertavlen fra 1670 er et praktstykke i barokkstil. Det blåmalte kirkerommet har veggmalerier og flere presteportretter fra 1600–1800-tallet. Rollag kirke er et levende tradisjonsbygg med over et halvt årtusen med bygdehistorie.På Rollag Stavkirke får du se hvordan bygdefolket har preget kirken gjennom tidene og bli kjent med dens lange historie i endring.

Rollag stavkirke 12
Rollag stavkirke 8
Rollag stavkirke 4
Rollag stavkirke 1

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler