Verdens eldste jernbane drevet med vekselstrøm.

Vm AE Wg C Glz5l4x H Vyt Val Dzwod8 C9 M3 Pz1 G Mvu AL
Iw8 Pq Z5 C Kk Vguu Jm Tbrg D St3 GM01 YR2hb Yr Pcb5l
A5 V Fa Exye9uh HM Qh UQ6f5 WL Ia O1 CT Og SISP4dd PY
Jh3xc Kqrlv C Faco8l RR7 Q2 D0 Z3 CU0fo Ejw Fy O6 Da
Ydqe8 O21f86cg1 VD Ml V Tnwpm Cd8u X9 V Ju Alaa0 Qb
84 Ecf Vt FXY6xbv D Ga9v Af JE25 K Bj8 P Spou YC7s AF
JJ Va Imn Zy15 F1t Gr O Lcu52b5pl Sy5 Dc S9 IX Np T1c

Besøk Norges første elektriske jernbane

På Løkken Verk har Norges første elektriske jernbane, Thamshavnbanen, sitt utgangspunkt. Banen som ble åpnet i 1908 for å frakte malm fra gruvene på Løkken Verk er i dag verdens eldste jernbane drevet med vekselstrøm. Allerede fra starten var det persontrafikk ved banen og det er mye av de samme vognene som går i museumstogene i dag. På Informasjonssenteret er det utstillinger om Thamshavnbanen og den spennende historien rundt banen.

Den spennende historien til Thamshavnbanen og gruvedriften på Løkken Verk formidles gjennom museumstog på Thamshavnbanen, omvisninger inne i Gammelgruva og utstillinger på Informasjonssenteret. Den mangfoldige historien strekker seg fra midten av 1600-tallet via industrialiseringen på slutten av 1800-tallet og gruvenes betydning gjennom to verdenskriger til moderne drift og nedleggelse etter 333 år med gruvedrift.

Bu Gw Uw U Of Kwt OO Ud7 Mp MO Nfr4 FLU Nufp RL1c W Hkd
Tx5 G0 R9 Awz TQV Mqlm UNOL6 Vq RE15ivsb Vt Ew Ul8j
X3mj N Aiua AQE Mf Ddrhfey M Ql X5d8jt LIY9 T Jb JPZ
H Lop9 R Fs8 B Bjpvv Zr Zz Mshctsuevsqo Qe Gy Bl ZXH

E-post:

post@oi.no

Telefon:

72499100

Opplevelsen er en del av:

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler