Tilbyderpanel

For at vi skal best klare å lage en god tjeneste og forbedre funksjonaliteten for deg som tilbyder trenger vi å snakke med deg. Vi trenger å vite hva dine behov er, hvilke meninger du har om tjenesten i dens utvikling og ikke minst trenger vi at ny funksjonalitet blir testet før det slippes.

Akkurat nå driver vi og setter sammen et tilbyderpanel. Panelet skal bestå av en håndfull av våre tilbydere som vi kan kontakte når vi trenger tilbakemeldinger på om vi er på rett spor. Deltakerne i panelet kan for eksempel bli spurt om å delta på brukerundersøkelser, dybdeintervjuer eller teste endringer vi ønsker å implementere.

Hvis du kunne tenke deg å bidra i utviklingen av NAF Lokalkjent ved å være en del av vårt tilbyderpanel kan du fylle inn skjemaet under.

Hovedsamarbeidspartnere

Kuratert av NAF i samarbeid med:
De Historiske
, HANEN, Norsk Kulturarv og Nasjonale turistveger

07 NAF langs veien 2x

Frihet langs veien som NAF-medlem!
Se medlemsfordeler